Sidor

19 februari, 2011

Vecka 7, 2011

Efter två minusveckor i rad var det i veckan åter dags för en uppgång. Sammanlagt steg min portfölj med +1,7% samtidigt som SIXRX föll med lika mycket. Utvecklingen för de enskilda innehaven var kanske de mest splittrade någonsin, mer om det nedan.

Vecka2011
Portfölj+1,7%+24,9%
SIXRX-1,7%-3,5%

Net Insight blev utan konkurrens portföljens vinnare under veckan. Aktien som varit en besvikelse ända sedan jag köpte den lämnade en mycket positiv rapport och steg med nästan 27% i veckan. Omsättningen under det fjärde kvartalet steg till 88 miljoner från 52 miljoner samma period året innan. Omsättningen för helåret steg med 24%, och justerat för valutaeffekter hela 40%. Enda besvikelsen, om än en liten sådan, var att det inte blir någon utdelning. Bolagets likvida medel uppgick vid årsskiftet till 235 miljoner kr.

Ett annat bolag som kom med rapport under veckan var DIBS. Tyvärr nådde bolaget inte upp till marknadens förväntningar och kursen föll under veckan med nästan 10%. Utdelningen föreslås dock höjas till 2 kr från tidigare 1,20. Bolaget meddelade också att de börjat undersöka konsekvenserna av ett listbyte från First North till Nasdaq OMX Small Cap.

Två andra innehav som rörde sig ordentligt under veckan var Alliance Oil och Värmlands Finans som steg med 9 respektive 17 procent. Det börjar kännas mer som regel än undantag att de uppvisar kraftiga förändringar utan bolagsspecifika nyheter.

Veckans enda affär blev en försäljning av några G5-aktier. Jag passade på att ta hem en del av vinsten då aktien varit lite svag på slutet och jag blivit lite orolig för att marknadens förväntningar på den kommande rapporten kan vara lite väl uppskruvade. Då tänker jag främst på prognoserna för Q1 och helåret 2011, de faktiska siffrorna för 2010 bör inte skilja sig alltför mycket från vad bolaget tidigare prognostiserat, även om den allt svagare dollarn skulle kunna påverka negativt. Försäljningssiffrorna för Romance of Rome som släpptes häromdagen har dock varit en positiv överraskning. Jag trodde inte att spelet skulle nå så högt upp på topplistorna. Aktien utgör även fortsatt över 40% av min aktieportfölj.

Kontantandelen i portföljen steg under veckan och uppgår numera till knappt 10%:

AktierFonderKontanter
71%20%9%

Vecka 6, 2011

Vecka 6 blev årets lugnaste, åtminstone sett till portföljens utveckling som helhet. Totalt backade den med -0,3% samtidigt som SIXRX var i det närmaste var oförändrat.

Vecka2011
Portfölj-0,3%+22,9%
SIXRX+0,1%-1,9%

Veckans händelse bland portföljinnehaven var förmodligen Betssons rapport för det fjärde kvartalet. Vinsten före skatt uppgick till 125 kr miljoner jämfört med marknadens förväntningar (enligt SIX Estimates) på 104 miljoner och aktien steg också. Utdelningen i vår föreslås bli 7 kr, inte riktigt lika högt som förra året men ändå en trevlig direktavkastning. Mina försäljningar de senaste veckorna verkar alltså ha varit något för tidiga. Jag tycker fortfarande att bolaget är en intressant investering, men jag hoppas kunna köpa in mig billigare senare under året.

Fördelningen mellan olika tillgångsslag är oförändrad sedan förra veckan:

AktierFonderKontanter
76%21%3%

07 februari, 2011

Vecka 5, 2011

Till slut kom då en riktigt rekyl i G5 vilket tydligt återspeglas i min portfölj. Fallet summerades under veckan till 5,5%, det sämsta resultatet för en enskild vecka sedan förra våren. Stockholmsbörsen föll under samma period med 1,3%. Jag har nu gått över till att jämföra min portfölj med indexet SIXRX istället för som tidigare OMXS30. De två största skillnaderna mellan indexen är att SIXRX innehåller samtliga bolag noterade på Stockholmsbörsen och återinvesterar utdelningar.

Vecka2011
Portfölj-5,5%+23,3%
SIXRX-1,3%-1,9%

Veckans enda förändring vad gäller innehaven blev en försäljning av aktier i Betsson. Efter en svacka är kursen återigen upp på nivåer för min förra försäljning vilket kändes som ett bra tillfälle att åter minska innehavet. Jag har nu kvar runt 25-30% av mitt ursprungliga innehav. Skulle kursen klättra upp till 130 kr kommer jag förmodligen att sälja även de resterande aktierna.

Summeringen av innehavens utveckling under veckan är en dyster historia. Inget bolag utmärker sig särskilt positivt så jag går direkt över på förlorarna där ett antal bolag är med och konkurrerar. Allra sämst, både i kronor och procent, gick G5 med ett fall över 13%. Pressmeddelandet tidigare under veckan satte troligen igång en våg av vinsthemtagningar vilket pressade kursen. Två andra tråkiga innehav var Net Insight och Värmlands Finans som båda föll med 4-5%. Flera av de övriga bolagen tappade runt 1-2 procent.

Fördelningen mellan olika tillgångsslag ser för närvarande ut så här:

AktierFonderKontanter
76%21%3%

02 februari, 2011

Aktiefördelning

Trots att jag sålde en del G5-aktier i början av januari har dess andel i portföljen ökat med 6 procentenheter under månaden. Mina försök att diversifiera portföljen var alltså inte helt lyckade, men med tanke på varför det blev så kan jag inte säga att jag är särskilt besviken.

Min tanke med portföljen har annars varit att ha ett par större innehav som dominerar portföljen, kanske 5-6 stycken, kompletterat med några mindre innehav som har lite högre risk. Idag känner jag att innehaven börjar bli lite för många. Jag föredrar att äga aktier i ett mindre antal bolag där jag är påläst än att ha fler bolag som jag inte kan så mycket om. Samtidigt är det roligt att läsa på om nya bolag, och kanske framför allt mindre sådana. Jag tycker det är lättare att hitta nya köpkandidater än bolag jag vill sälja.

Nedan visas aktiefördelningen per 1:a februari samt 1:a januari.

AktieFeb 1Jan 1Förändring
G5 Entertainment46,3%40,3%Minskat
Onoterat bolag9,8%14,6%
H&M8,3%-Ny
Axis6,6%3,6%Ökat
Betsson5,7%12,0%Minskat
Avanza4,8%6,8%
Alliance Oil4,3%6,2%
DIBS3,8%-Ny
Orc Software3,6%5,6%
Bahnhof2,5%3,6%
Net Insight2,2%3,5%
Övriga1,9%3,8%

01 februari, 2011

Turbulent handel

Det var en händelserik dag för G5-aktieägare idag. Själv missade jag det mesta då jag inte hade tillgång till en dator under större delen av dagen. Förhoppningsvis förklaras större delen av den volatila handeln av det pressmeddelande bolaget släppte innan handelns öppning i morse. Där berättade de bland annat att försäljningen och vinsten under januari månad var högre än under hela det första kvartalet förra året. Omsättningen under januari bedöms uppgå till 4,2 miljoner med ett rörelseresultat på 1,7 miljoner och en VPA på 0,20 kr. Något negativt, men inte särskilt oväntat, var att försäljningen sjunkit något efter jul- och nyårshelgerna.
"Ledningen förväntar sig inte att de återstående månaderna av det första kvartalet 2011, februari och mars, kommer att vara lika starka som i januari. Den positiva effekten av semesterperiod och marknadsföring på daglig försäljning har gradvis avtagit under januari, medan nya spel som släpptes drivit på den dagliga försäljningen."
Aktiekursen steg inledningsvis upp till 25,40 för att sedan falla som mest till 20,60. Stängningskursen blev till slut 22,60. På Dagens Industris forum Börssnack var diskussionerna under dagen ganska hetsiga och det spekulerades en del om en insidertransaktion från i början av januari där G5:s VD flyttade sina aktier till ett bolag. Jag vet inte riktigt varför det blev en nyhet idag då informationen funnits på Aktietorgets hemsida ett par veckor. En skribent mailade bolaget och fick svar från Vlad som klargjorde att han inte sålt några aktier.
"I transferred the shares I owned in G5 Entertainment AB to the holding company Wide Development Limited. The amount of shares I owned – 720.000, is now the property of Wide, the number did not change. This transaction, essentially, is only a change in the structure of how I control shares in G5. It did not affect the number of shares I control. This transaction is accordingly recorded in Aktietorget insider list for G5. Both myself and Wide are registered as insiders in G5, Aktietorget has all information and will monitor and report any future transactions in G5 by myself or Wide, in accordance with their rules. This transaction did not affect my obligation to report any future transactions in G5 undertaken by Wide or me personally. You can tell Wide transactions in the insider transaction list by italic font attribute, i.e."Vladislav Suglobov" as opposed to "Vladislav Suglobov", the latter is Wide transaction, and the former is my personal transaction.
I want to assure you, that being one of the co-founders of G5 from the very beginning, I remain fully committed to building G5 into a major player in the mobile games market. My interests, through the shares that I control in G5, remain perfectly aligned with the interests of long-term investors in G5."
Kanske bidrog diskussionerna på Börssnack till att handel blev extra volatil idag. Det omsätts inte så väldigt många aktier per dag och antalet personer som skriver om G5 på Börssnack har ökat kontinuerligt under vintern, så förmodligen finns det ganska många aktieägare där.

Vad gäller själva nyheten från bolaget är jag inte särskilt besviken. En vinst per aktie på 20 öre under januari motsvarar en åttondel av bolagets nuvarande helårsprognos på 1,60 kr. Även om siffrorna sjunker en del under februari och mars räknar jag med att de sedan kommer att växa kontinuerligt under året. En växande underliggande marknad (med fler iPhones, iPads, osv), totalt 80 förväntade spellanseringar under året och en kommande Androidlansering gör att tillväxtmöjligheterna ser goda ut. Sedan har bolagets prognoser hittills varit ganska försiktiga, så jag hoppas att det gäller även fortsättningsvis.

30 januari, 2011

Vecka 4, 2011

Årets fjärde vecka var ganska händelselös, både vad gäller kursutveckling och affärer. Portföljen steg med 1,5% samtidigt som OMXS30 var i stort sett oförändrat. Jag har inte tidsserien för mitt nya jämförelseindex tillgängligt nu så OMXS30 får representera Stockholmsbörsen även den här veckan.

Vecka2011
Portfölj+1,5%+30,5%
OMXS30+0,1%-0,3%

Veckans enda förändring vad gäller innehaven var ytterligare ett köp av H&M-aktier. Köpet gjordes efter bolagets rapport som var lite sämre än väntat. Antalet köpta aktier var lika många vid båda tillfällena och totalt utgör H&M nu drygt 8% av min aktieportfölj.

Två aktier utmärkte sig positivt under veckan, G5 och Bahnhof. Den senare efter en positiv analys i Börsveckan. Enligt Placera.nu skrev tidningen bland annat:
"Värderingen är låg trots ljusa utsikter, så antingen är bolagets prognoser för optimistiska eller så är marknaden för pessimistisk. Börsveckan tror på det sistnämnda. Bahnhofs mål är en omsättning på 500 miljoner kronor vid slutet av 2012, med en nettomarginal på 10 procent. Det ger en vinst per aktie om 3:50 kronor, vilket i sin tur gör att p/e-talet ligger på 6,5. Förutsatt att Bahnhof håller fast vid sina optimistiska prognoser i den kommande bokslutskommunikén finns utrymme för betydande kursstegring, enligt Börsveckan."
På minussitdan utmärkte sig främst Alliance Oil med ett fall på 7,5%. Det verkar som den senaste tidens uppgången i aktien endast var tillfällig. Även Betsson utvecklades negativt med ett fall på 2,5%.

Efter veckans köp är kontantdelen nere på 0%:

AktierFonderKontanter
80%20%0%

I samband med månadsskiftet tänkte jag lägga upp en ny förteckning över mina innehav, så ett sådant inlägg bör dyka upp inom någon dag.

23 januari, 2011

Vecka 3, 2011

Årets tredje vecka blev den sämsta hittills i år. Uppgången stannade på "endast" 4,7%, ett resultat jag endast slog två gånger förra året. Totalt är portföljen upp över 28% i år samtidigt som OMXS30 är i princip oförändrat.  Perioden jag är inne i just nu ser allt mer ut att bli omöjlig att slå i framtiden. Jag räknar med att småföretagens vikt i portföljen successivt kommer att minska framöver för att sänka risken, vilket samtidigt kommer att minska potentialen något.

Till nästa vecka kommer jag förmodligen att byta jämförelseindex. OMXS30 återinvesterar inte utdelningar vilket gör att min portfölj skulle få en fördel längre fram i vår när en del bolag börjar betala ut pengar.

Vecka2011
Portfölj+4,7%+28,6%
OMXS30-1,3%-0,4%

Vecka 3 innehöll ovanligt många omplaceringar i portföljen. Det blev ingen trading i G5 som steg ca 16% under veckan men jag använde en del av pengar jag fått vid tidigare försäljningar till att köpa andra aktier. Bland annat ökade jag mitt innehav i Axis efter deras positiva besked om siffrorna i den kommande rapporten. Under veckan så höjde både Swedbank och SEB sina riktkurser för Axis till 140 respektive 148 kr. Rekommendationerna blev dock neutral/behåll.

Två nya innehav i portföljen är H&M och DIBS. H&M har jag varit inne i ett par gånger tidigare. Varje gång brukar jag intala mig själv att jag ska behålla dem på lång sikt men oftast tar jag hem vinsten efter några månader. Får se hur det blir den här gången. DIBS är däremot ett helt nytt innehav för mig. Jag har kikat på dem ett tag nu men var lite sen med att köpa. Kursen hann dra iväg en del nu i januari efter att ha gått sidledes under 2010.

En försäljning blev det också under veckan då jag sålde en del av mitt innehav i Betsson. Aktien har gått väldigt bra de senaste veckorna och jag tror att uppsidan börjar bli ganska begränsad. De senaste åren har aktien toppat under det första kvartalet för att sedan vara en ganska tråkig investering under det kommande halvåret. 

AktierFonderKontanter
76%20%4%